[:hr]Studentski pravobranitelj[:]

[:hr]Robert Matošević
Studentski pravobranitelj
Tel. +385 95 519 8571
robi.matosevic@gmail.com

 


Zakon o studentskom zboru


 

Članak 17.

(1) Visoko učilište ima studentskog pravobranitelja kojeg imenuje studentski zbor na vrijeme od jedne godine, sukladno općem aktu studentskog zbora. Mandat studentskog pravobranitelja može se jednom ponoviti.

(2) Za studentskog pravobranitelja može biti imenovan student koji ispunjava uvjete za člana studentskog zbora propisane ovim Zakonom.

(3) Studentski pravobranitelj:
– prima pritužbe studenata koje se odnose na njihova prava i raspravlja o njima s nadležnim tijelima visokog učilišta,
– savjetuje studente o načinu ostvarivanja njihovih prava,
– može sudjelovati u stegovnim postupcima protiv studenata radi zaštite njihovih prava,
– obavlja druge poslove utvrđene općim aktom visokog učilišta.

Studentski pravobranitelj Zdravstvenog veleučilišta imenovan je od strane Studentskog zbora i zadaća mu je izvršavanje svih obveza iz članka 17. Zakona o Studentskom zboru.

[:]