[:hr]O Zdravstvenom veleučilištu[:]

[:hr]

 


          Današnje Zdravstveno veleučilište osnovano je 1966. godine pod nazivom Viša škola za medicinske sestre i zdravstvene  tehničare u Zagrebu. Osnivač Škole bila je Zajednica zdravstvenih ustanova Hrvatske. U to doba Škola  je   bila jedina visokoškolska ustanova u Hrvatskoj za obrazovanje bolničkih i dispanzersko – patronažnih medicinskih sestara, te radioloških, sanitarnih i laboratorijskih tehničara na razini više stručne spreme. Studij za sve studijske smjerove trajao je četiri semestra, a nastavni programi su bili usmjereni stjecanju teoretskih znanja i praktičnih vještina, s naglaskom na ovladavanje praktičnim vještinama potrebnim za svakodnevni rad u zdravstvenoj praksi. Praktični dijelovi  nastave odvijali su se na nastavnim radilištima u okviru suradničkih zdravstvenih ustanova – u kliničkim i općim bolnicama, domovima zdravlja, te drugim zdravstvenim ustanovama u gradu Zagrebu. Osim studija u Zagrebu, povremeno su organizirani i područni studiji u Splitu, Osijeku, Požegi i Varaždinu.

          Počeci školovanja u Višoj školi za medicinske sestre i zdravstvene tehničare bili su više nego skromni. Vlastiti prostor za obavljanje djelatnosti  Škole nije postojao.  Središte Škole bilo je u iznajmljenim prostorima Centra za zaštitu majke i djece, u  Klaićevoj ulici 16, gdje je Škola imala na raspolaganju prostor od oko 20 četvornih metara. Nastava se odvijala u iznajmljenim prostorima na području cijeloga Zagreba.  Nastavnici su isključivo bili u honorarnom radnom odnosu i to pretežno s Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.  Godine 1970.   iz vlastitih ušteđenih sredstava kupljen je prostor  u Gajevoj ulici 49/1, površine 140 m2.  Taj je prostor bila osnova  daljnjeg prostornog  razvoja Škole,  jer je temeljem tog početnog kapitala dugoročnim kreditom kupljena današnja zgrada  u  Mlinarskoj cesti  38.

           Godine 1984. Škola gubi samostalnost i pod pritiskom tadašnje politike udružuje se s  Medicinskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu u jednu ustanovu.  Stupanjem na snagu Zakona o visokim učilištima 1993. godine, kojim je propisano da se stručni studiji ne mogu više izvoditi na fakultetima, već samo na visokim školama i veleučilištima, ponovno se pruža prilika za osamostaljenje Škole. Do  osamostaljenja dolazi  1996. godine, osnivanjem Visoke zdravstvene škole Odlukom Vlade Republike Hrvatske, čime se Škola odvaja od Medicinskog fakulteta u samostalnu ustanovu.   Nacionalno vijeće za visoku naobrazbu Republike Hrvatske pozitivno je ocijenilo prijedlog novih, trogodišnjih nastavnih programa, te se studij na svim studijskim smjerovima od 1999/2000. godine produžuje sa dvije na tri godine.  Godine  2005. Vlada Republike Hrvatske donosi odluku o prerastanju Škole u Zdravstveno veleučilište u Zagrebu.

           Zbog povećanog opsega djelatnosti, sve većeg broja vlastitih nastavnika i povećanja broja studenata, 2006. godine zakupljen je novi prostor za djelatnost Veleučilišta, na Ksaveru 209 u neposrednoj blizini stare zgrade u Mlinarskoj cesti.


Izvor: www.zvu.hr

[:]