Predsjedništvo

Predsjedništvo Studentskog zbora sastoji se od četiri člana:

 • Predsjednika,
 • Zamjenika Predsjednika,
 • Studentskog pravobranitelja i
 • Tajnika Studentskog zbora.

Nadležnost Predsjedništva Studentskog zbora:

 • predlaže Statut Studentskog zbora,
 • predlaže opće akte Studentskog zbora,
 • podnosi Skupštini izvješće o radu i poslovanju Studentskog zbora,
 • predstavlja Studentski zbor u Stručnom vijeću Zdravstvenog veleučilišta u Zagrebu,
 • imenuje Predstavnike studenata u Povjerenstva Zdravstvenog veleučilišta u Zagrebu,
 • izvršava odluke Skupštine Studentskog zbora,
 • upravlja Studentskim zborom u skladu sa Zakonom, Statutom i općim aktima Studentskog zbora,
 • utvrđuje prijedlog programa djelatnosti i planove rada Studentskog zbora,
 • upravlja i koristi se imovinom Studentskog zbora,
 • imenuje komisije i slična tijela te im određuje zadatke,
 • odlučuje o organizaciji aktivnosti Studentskog zbora,
 • obavlja i druge poslove utvrđene zakonom i ovim Statutom.

 

Iva Kanaet
Predsjednica Studentskog zbora

Tel. +385 95 512 9965
kanaet.iva@gmail.com
Stela Obradović
Tajnica Studentskog zbora

Tel. +385 98 926 3185
stela.o22@gmail.com
Bruno Vučković
Studentski pravobranitelj

Tel. +385 95 369 6344
brunovuckovic5@gmail.com
Bruno Kukić
Zamjenik predsjednice Studentskog zbora

Tel. +385 95 506 1781
brunokukic3@gmail.com